Prečo Hovawart

Dovolila som si skopírovať malý článok zo stránky výbornej chovateľky slečny Martiny Babíkovej z Martina, ktorá má chovateľskú stanicu hovawartov „Kráľovská stráž“.

HOVAWART – a jeho povaha

Dospelý hovawart so štandardne vyvinutými vlohami a správne vychovaný je pokojný a vyrovnaný pes, ktorý v prípade potreby dokáže tvrdo zasiahnuť na obranu svojho pána a jeho majetku, ale nevyžíva sa v hryzení. Stráženie, ktoré má v názve, má vrodené. Na svojom teritóriu aj bez výcviku výborne stráži. Ostražito reaguje na  čokoľvek podozrivé, ale zbytočne nešteká, cudzích ľudí na svojom teritóriu za prítomnosti svojho pána nenapadá. Mimo svojho teritória sa k cudzím správa zdržanlivo, ale nie nedôverčivo, či agresívne. Typická pre hovawarta je úzka väzba na pána a jeho rodinu. Hovawart nemá sklony k túlaniu, verne sa drží svojho domu a na prechádzkach svojej „svorky“. Dokonca aj jeho lovecký pud je touto väzbou a správnou výchovou potlačený. Výborne sa správa k domácim zvieratám. Dobrý vzťah má k deťom, je tolerantný. Jeho správanie vždy závisí od toho, ako bol vychovaný a aké má skúsenosti. Avšak každá psia tolerantnosť má svoje hranice a preto aj deti musia vedieť, že nie všetko si môžu k psovi dovoliť. Hovawart nemá rád samotu, celodenný pobyt v koterci mu neprospieva. Aj pes chovaný voľne na záhrade potrebuje každodenné prechádzky, aby získaval skúsenosti a od šteniatka sa stretával s inými psami, čo je podmienkou pre správny vývoj jeho sociálneho správania. Veľký význam pre dobrý rozvoj povahových vlastností má kontakt s rodinou, spoločné hry, jeho prítomnosť pri pánovej práci i odpočinku a sprevádzanie pána všade tam, kde je to možné.

Chovateľská stanica plemena Hovawart